Berichten box

Fortran lokaal

 

Fortran wat is het?

Fortran is een programmeer taal die speciaal ontwikkeld is voor wetenschappelijke doeleinden. Ten eerste was het de eerste hogere programmeertaal, die alleen daardoor al zijn stempel op alle andere programmeertalen gedrukt heeft. Ten tweede was het de eerste taal die door het ANSI gestandaardiseerd werd en is de ontwikkeling af te lezen uit een aantal opvolgende standaards (Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95 en Fortran 2003), waarbij de compatibiliteit met voorgaande versies zo veel mogelijk behouden bleef. Ten slotte is het decennia lang de meest toegepaste taal voor natuurwetenschappelijke en econometrische problemen gebleven.

Intel 8088-Microprocessor

In 1980 bracht INTEL de 80286 uit en deze chip werd gaandeweg  wereldwijd in miljoenen PC’s gebruikt. IBM ontwikkelde in 1981 zijn eerste personal computer onder impuls van het succes dat APPLE boekte met zijn PC’s. De processor kwam van INTEL (de 8088, en later de 80286) en het besturingssysteem (PC-DOS) kwam van MICROSOFT.  Deze PC kwam op de markt met als naam XT (Extended Technology).

 

Billgates en Microsoft

BILL GATES en PAUL ALLEN, die in 1975 MICROSOFT oprichtten, kopen de eerste programmeertaal BASIC af van iemand anders en herwerken die taal voor de ALTAIR computer.   De ALTAIR gaf ook inspiratie voor de APPLE.  Daarmee was de ALTAIR de voorloper van een reeks “gewone” computers, die men home computers noemde voor hobbyisten.
 

 

 

Vierde generaties computers

Een nieuwe doorbraak kwam er met de komst van de microprocessor, waarbij de hele processor op één chip was ondergebracht.  INTEL bracht in 1971 haar éérste microprocessor op de markt: de  4004, een 4 bit microprocessor.

 

Derde generatie computers

De derde generatie computers uit de jaren 60 wordt gekenmerkt door het steeds kleiner worden van onderdelen, terwijl tegelijkertijd een ontwikkeling in de opslagmedia gaande is.

Door het gebruik van schijven in plaats van de voorheen toegepaste magneetbanden werd de opslagcapaciteit vergroot.

De in de tweede generatie ontwikkelde transistors  worden ondergebracht in geïntegreerde circuits.  Zo komt Texas Instruments als eerste op de proppen met de eerste IC’s (Integrated Circuits), ook wel chips genoemd.  Op zo een chip kan men een hele schakeling onderbrengen op een stukje silicium.

Zo een schakeling kan bestaan uit honderden transistors, weerstanden en andere kleine onderdelen.  Maar, net zoals bij de transistor duurt het weer een aantal jaren voor men de chiptechnologie gaat gebruiken in computers.

 

Lees verder...

Tweede generatie computers

De volgende enorme ontwikkeling in de computergeschiedenis is de komst van de door BELL TELEPHONE LABORATORIES (o.a. bekend omwille van de uitvinding van de telefoon) ontwikkelde transistors in 1947.  Deze transistors gingen geleidelijk aan de radiolampen vervangen in de computers. We spreken  dan over de tweede generatie computers.

 

Lees verder...

Bijdrage geleverd

VON NEUMANN, bekend omwille van zijn onderzoek naar kernwapens tijdens de tweede wereldoorlog, heeft ook zijn bijdrage geleverd aan de computergeschiedenis.   Tegenwoordig werken alle computers volgens het principe dat door hem werd gedefinieerd.  Het opslaan van de programma-instructies en de te verwerken gegevens in een geheugen bleek de doorbraak naar een snellere en gemakkelijker te programmeren computer. 

Eerste generaties computers

De eerste digitale computer werd vlak vóór de tweede wereldoorlog gebouwd.  In 1939 werkte IBM samen met JOHN ATANASOFF van de Harvard University aan een prototype van een elektro-magnetische rekenmachine, die later (in 1947) bekend werd als de HARVARD MARK 1.  Deze machine was enorm: maar liefst 15 meter lang en 2,5 meter hoog, en ongeveer even breed. Dit apparaat kon 72 woorden opslaan en 3 optellingen per seconde maken. De berekeningen werden uitgevoerd door middel van elektrische relais, een soort schakelaars. Aangezien dit mechanische en dus geen elektronische componenten waren spreekt men hier niet van een echte computer. Lees verder...

Voorlopers!

De geschiedenis van onze computer loop terug tot ver vóór onze tijdrekening.    
De eerste computers (to compute) is het Engels voor rekenen) zo zou je kunnen stellen, waren de telramen in het Midden-Oosten en China van 3000 BC.
In de 17e eeuw maakte PASCAL BLAISE de eerste telmachine, de PASCALINE. 
Deze was echter niet zeer betrouwbaar.  LEIBNIZ verbeterde deze tot een machine die niet alleen kon optellen, maar ook vermenigvuldigen, delen en worteltrekken.

Lees verder...